Stránky s informacemi

Na těchto stránkách najdete stovky příběhů vymyšlených tak, aby měly přesně 50 slov. Napsáno pro radost z vyprávění a vítězství nad těsným limitem.

Pravidla pro autory

Závazná pravidla:

 • Příběh musí mít přesně padesát slov. Nadpis se nepočítá. Zato spojky a předložky jsou také slova a některé pomlčky také.1
 • Příběh musí mít skutečný začátek, prostředek i konec a musí být celý.
 • Musí být napsán tak, aby ho mohl číst čtenář jakéhokoliv věku. (Rozumět mu ovšem nemusí.)2
 • Pokud mi pošlete příspěvek, dáváte mi určitou volnost v dalším publikování textu. Více na následujících řádcích:
 1. Od roku 2011 Národní knihovna stránky pravidelně archivuje, aby se zachoval obsah pro studijní účely a ochránila se jeho kulturní hodnota v případě, že zaniknou. Znamená to například, že si váš textík bude moci budoucí badatel bez vašeho svolení uvést ve své vědecké práci.
 2. Čas od času dovolím některému spřátelenému webu publikovat ukázky Příběhů. Některé z nich mohou být ty vaše. Je to způsob jak získat nové čtenáře a autory, eventuálně přínosnou spolupráci.

Pokud vám tato praxe nevyhovuje, dejte mi vědět, ať můžu vaše texty stáhnout z oběhu a uchránit je před nežádoucí publicitou.

Kdybych snad navázal spolupráci s některým z webů s masivní návštěvností, s tiskem, rozhlasem nebo televizí, předem požádám vybrané autory o souhlas s dalším zveřejněním jejich textů. Jejich rozhodnutí budu respektovat.

Užitečná pravidla:

 • Nesnažte se napsat padesát slov. Snažte se napsat dobrý příběh.
 • Příběh by měl být zajímavý.
 • Příběh by měl mít překvapivou pointu, zvrat nebo mít jiný čtenářsky atraktivní náboj.
 • Měl by čtenáři dát trochu zabrat.
 • Kdo říkal, že to musí být umění? Nikdo. Vyprávějte třeba o tom, co jste zaslechli na ulici.
 • Když dopíšete nový text, nekontrolujte ho hned. Nechte ho den-dva ležet. Získáte důležitý odstup.
 • Než dílo zašlete vydavateli, požádejte někoho, aby nový text přečetl a řekl vám svůj názor. Někomu nestrannému. Ne, vaše babička není nestranná!

Limity vydavatele:

 • Vydavatel má sklon nepřijímat říkačky, básničky, slabé, odfláknuté a profláknuté texty.
 • Vydavatel nemá čas. Komunikuje lapidárně, pomáhá málo. Nemá čas.
 • Vydavatel se naštve, když zjistí, že si autor nepřečetl pravidla, když mu autor podsune recyklovaný nebo okopírovaný text, když se autor nesnaží apod. Vydavatel nic neřekne, někdy takový výplod dokonce záměrně uveřejní, ale vždycky si to dobře zapamatuje. (Jak často je vydavatel naštvaný? Hm…)
 • Vydavatel vás přesto má všechny rád. Každý příspěvek, i ten, který neuveřejní, považuje za potěšitelný projev tvořivosti.

Svoje příspěvky můžete zasílat vydavateli pomocí kontaktního formuláře. Přečtu, přepočítám, uveřejním nebo se ozvu.

Díky a bavte se. Zdeněk Král, vydavatel Příběhů na padesát slov

Chystáte se odeslat svůj příběh?

 • Má váš text přesně 50 slov (bez nadpisu)?
 • Je váš příběh celý?
 • Pustili jste dopsaný text na čas z očí, abyste získali odstup a byli schopni lépe svůj text posoudit?
 • Požádali jste o názor na svoje dílo někoho nezaujatého?

Pokud ano, mělo by všechno být v pořádku. Těšíme se na vaši zásilku.

 1. Jako počitadlo slov používejte funkci programu MS Word v menu Nástroje/Počet slov. Počitadla v jiných textových editorech jsou velmi nepřesná! []
 2. Zjistil jsem, že tento bod potřebuje dodatečné vysvětlení: a) Stránky navštěvují i děti. To znamená, že některé věci nezveřejním, pokud nebudou dostatečně zahalené do jinotajů. b) Váš text musí být srozumitelný i mimo vaši rodinu a přátelé. []