Stránky s informacemi

Na těchto stránkách najdete stovky příběhů vymyšlených tak, aby měly přesně 50 slov. Napsáno pro radost z vyprávění a vítězství nad těsným limitem.

Souhlasím s licenčním ujednáním (zaškrtněte)

Licenční ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem stanovuje závazné podmínky pro obě smluvní strany. Uživatel souhlasí s využítím nabídky poskytovatele v částečném nebo plném rozsahu. Na základě souhlasu je provedena aktivace poskytovatele, kterému vzniká nárok na kompletní odebrání duše uživateli. Poskytovatel nepřebírá záruku za chybná rozhodnutí a poškození uživatele. Více www.devil.org.

2 Komentáře:

  1. Tak takhle to chodí v praxi! A já myslel, že stačí potřást si rukou.

  2. Jak jinak? V tomto případě to Poskytovatel navíc uvádí tak maličkým písmem, že to považuješ za špínu na okraji papíru >:-D

Napadá vás vhodný komentář?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.