Stránky s informacemi

Na těchto stránkách najdete stovky příběhů vymyšlených tak, aby měly přesně 50 slov. Napsáno pro radost z vyprávění a vítězství nad těsným limitem.

Městské čáry

~ 23.6.15 ~ Nezařazené | bez komentářů| Zhlédnuto: 1 005× |

„Běžte přes tamhleten přechod, pak kousek zpátky, doleva asi dva bloky a jste tam,“ ukázala holí stařenka. Mladík jí sotva poděkoval. Táhnout se až k přechodu? Přes silnici se dá přeběhnout už tady, stejně zrovna nic nejede… Po pár minutách pochopil, že zabloudil. Bludná kočičí hlava si připsala další čárku.

dále...

Babička a farář

~ 22.6.15 ~ Nezařazené | 1 | Zhlédnuto: 841× |

Unaveně dorazil k rodině čekající u hrobu. Dnes třetí pohřeb… „Koho pohřbíváme?“ vyslal polohlasně otázku. „Babičku,“ sykl hrobník. Přikývl. Sklonil hlavu a spustil: „Naše milá babičko, sešli jsme se, abychom se s tebou naposledy rozloučili…“ Zvedl oči a četl v nich zděšení. „Pana Babičku!“ zakvílel hrobník. Farář zalapal po dechu…

dále...

Anka a psék

~ 22.1.14 ~ Anka a Dušan | bez komentářů| Zhlédnuto: 569× |

„Tys kóřil!“ zavětřila Anka v manželově pokoji. „Nekóřil!“ „Nepleské! Viš, že sem aj sósedova knirača-“ Dušan hleděl rychle zmizet. Tuhle historku, jak jeho žena kdysi vyčmuchala psa, nesnášel. „Tož, kam deš?!“ „Do hospode!“ „Do keré?!“ To už byl Dušan skoro ve výtahu. Ale ještě se vrátil: „Neboj, budu cestó značkovat!“

dále...

Mafiánka

~ 15.7.13 ~ Pohádkové epizody | 1 | Zhlédnuto: 1 156× |

Odhodlaně zaklepala. Vyšel. Zeptala se: „Prý ses vyptával…“ „Řekl ti to frajírek v zeleném?“ „Chceš její barák?“ „Ne.“ „Má strach, je už stará.“ Uviděla v jeho očích podivný záblesk, na zem skanula slina… Strhnula červenou kápi: „Přišel den zúčtování!“ Z košíčku vytáhla luparu a opřela ji vyděšenému vlkovi o břicho.

dále...

Náhodný posel

~ 2.5.13 ~ Hu! | 2| Zhlédnuto: 1 198× |

Zastoupila mu cestu. Babice, žádná roztomilá stařenka. Vrazila mu obálku. „Dnes v noci tohle doručíš,“ zaskřehotala. Neřekla komu. Než stačil odmítnout, zmizela. Zůstal jen dopis bez adresy. Večer jej odvezla rychlá. Světlo. Změť zvuků. Pach špitálu. „Konečně. Vítejte zpátky. Málem jste zůstal na druhé straně!“ Dopis zmizel. Listonoš splnil úkol.

dále...