Seděli pod mostem na břehu Vltavy a smějíce se střídavě popotahovali z jedné cigarety.
„Jednou, když jsem šel takhle pozdě přes most domů, tak jsem měl dojem, že je ta řeka tak vysoko, že se ji můžu rovnou z mosta dotknout.“
Zamyslela sa: “ A nebylo to náhodou v roce 2002?“