Vypotácel se do letní noci. Zaklonil hlavu a náhle ucítil, jak po něm šmátrá ta Bytost. Čtrnáct miliard jejich rukou, sedmi miliard jejích úst. Ucítil jejich dech a náhle věděl, kdo to je! Lidstvo! Bytost, která proti němu stojí a bude stát napořád. Buďto zabije on ji nebo ona jeho.