Jsem pán Ocelové hory a vládnu životy miliónů. Já rozhoduji, první po bozích, zda budou anebo nebudou, v blahobytu či bídě, lásce nebo zlobě. Má duše je prastará, srdce milostivé.

Jsem však unaven jejich touhami a bolestmi, prázdným veselím a zbytečnými nářky, ulepenou malostí i nadutou velikostí.

Jsem strašlivě sám.