Pěstitelé drobného zvířectva

„Vy pěstujete králíky?“

„Jistě, chcete?“

„Chci… vám říct, že králíci se nepěstují, nýbrž chovají!“
„To se pletete, chovají se mimina. Mládež se vychovává a staří lidé pochovávají. Ale králíci, ti se pěstují. Pojďte se podívat.“

Dovedl návštěvníka do skleníku. Ze záhonků v pravidelných rozestupech vyčuhovaly desítky párů zelených králičích uší.