Před vysokým benátským zrcadlem stopy Moriartyho končily.
„Věděl jste, Watsone, že sklo je amorfní materiál?“
„Jistě, Holmesi.“
„V poloze svislé vlastně teče, věděl jste to?“
„Hm-m.“
„O-prav-duuu?!“
Náhle Holmes strhl příteli čepici a hodil ji do zrcadla.
„Pohleďte!“
Čapka, plynouce po skle, utonula.
„To znamená, že Moriarty zmizel ve sklopádu!

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.