Usínal s vědomím, že bude zase s ní. Byla křehká a zároveň temperamentní. Přes tenké šaty jí prosvítalo neodolatelné tělo. Byla mu povědomá, ale nemohl si vzpomenout, odkud ji zná.

Někdo s ním zatřás: „Vstávej, nebo přijdeš pozdě!“

Neochotně pootevřel oči. Nad ním se skláněla Lea.

Jákob se leknutím otřás.

Poznámka vydavatele: Jákob (hebrejsky יעקב‎‎, Ja’akov) je jméno třetího praotce izraelského národa… Jákob se zamiloval do Lábanovy mladší dcery Ráchel, ale o svatební noci mu Lában podstrčil její starší sestru, Leu… Wikipedia