Chtěla věřit v Boha. Mít něco, o co se může opřít, čemu může bezmezně věřit. Bůh by byl jen pro ni.

Ale bála se.

Bála se ztráty svobody a bála se, že nebude pro Boha dost dobrá.

Tak měla jen touhu a strach.

Touze a strachu říkala Pavle, Pavlíčku můj.