Pozorovala dvojici před oltářem a po tvářích se jí koulely slzy.

„Hledáte mě?“ ozvalo se za ní.

„Proč myslíte?“ odpověděla a dál sledovala novomanžele.

„Měla jsem dojem, že jste chtěla ženicha…“

„Jaký dojem? Ženichovi přeju dlouhý život a rychlou smrt!“

„Tak to jsem tu správně. Ten čas tak letí… Že?“