Stáli sme za socíka na námestí pred zelovocom. Dlhý, esovitý rad. Stála tam aj mamička so štvorročným synčekom, ktorý sa nudil. Drobil zatiaľ chlieb holubom. Tie mu však kašlali na to. Mamička si ho nevšímala, a chlapček, vidiac, že holuby nemajú záujem, pozbieral nadrobené kúsky chleba a sám ich zjedol.