Narozeniny. Jeho poslední.

Stál na hřbitově a opájel se nočním tichem. Měsíční paprsky ozařovaly zvětralý nápis na starém náhrobku, posledním milníku jeho předlouhé pouti. Poklekl. Žádný kámen ani lístek. Pouze určené místo a čas. A upřímná prosba vyslyšená duchem moudrého starce.

Prach jsi a v prach se obrátíš, drahý Goleme…