Stěny Domu stáří nebyly silné. Obvykle to Imperátor nevnímal, vždyť už jen spočíval ve vzpomínkách. Teď sem ale odvedle dolehlo reptání, přerušené hlasem ošetřovatelky: „Pane Yodo! Zas máte župan naruby…“

„Sloužím temné síle.“ drmolil Imperátor. „Sloužím temné síle!“ Raději zavřel oči, neboť v tenkých stěnách Domu stáří rozeznal hranice pekla.

Příběh navazuje na: Neporažený 1
Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.