Manželova maminka slaví jubileum. Je v letech. Pobíháme kolem ní a zajišťujeme přípravy. Co by člověk neudělal pro druhou maminku, že? Ještě pozvánky pro kamarádky a příbuzenstvo. Sloupeček obálek neudržel tvar a pomalu se hroutí. Snažím se je v letu zachytit. Přímý zásah do oka tchýniným jazykem zapříčiní týdenní neschopenku.