Všetko stíchlo v priebehu sekundy. Dážď ustal ako keď vypnem sprchu.
Aj hromobitie, doteraz bezprostredne dotierajúce na naše zmysly,
znelo zrazu vzdialene a neosobne. Jediným zvukom sa stali kvapky
padajúce z mokrých striech a stromov, no aj tie postupne utíchali,
keď‘ ich búrka prestala živiť. A potom to prišlo znovu…