Princ požádal o princezninu ruku.
„Bude tvá, když jí přineseš dar shůry! Selžeš-li, zemřeš.“  Rozhodl král.
„Ale otče, já ho miluji! Nemohu bez něho žít!“

Po mnohých útrapách princ princezně snesl modré z nebe.
„To je divnej odstín. Takhle v ruce se mi vůbec nelíbí,“ pravila a odmítavě nakrčila nosík.

Poznámka autora: Tento příběh má v základě populární „tweet“ (příběh na 140 znaků) M. W. Navratha. Použito s jeho svolením.
Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.