38 zvuků slyšela, když zavřela oči:

zvuk noci

otočení stránky

mňouknutí

cinknutí tramvaje

zakvílení výtahu

prásknutí dveřmi

hudbu v televizi

jeho hlas

tón smsky

přihlašování počítače

sípání ledničky

obyčejnost života

zvuk osamělosti

studených nohou

modliteb

zoufalství

odpouštění

zaříkání

odmítání osudu

nesmíření

neženství

zvuk prázdnoty srdce

zvuk neslyšného mami

zvuk tmy