Zalévala jsem květiny – svou radost a chloubu, všechny sousedky mi rozkvetlý balkon závidí… hlavně pelargonie…
Pak mi spadly brýle. Shýbla jsem se a shodila ze zábradlí nejkrásnější kameninový květináč.
Že se pod balkonem zrovna líbal manžel s Novákovou ze třetího, to jsem se svým
zrakem vážně nemohla vidět, Ctihodnosti…