Nemůžu usnout.

Nedokážu si vybavit její tvář.

Zkouším ji popsat, vyvolat. Slova ve tmě. Rozčepýřené vlasy. Černé oči. Temné stíny. Vzpomínky. Zastřenýhlas. Smích a nářek. Bez nich jen ozvěna v hlavě, díra v hrudi, zátiší po okraj zalité nicotou. Tma ve slovech.

Už svítá?

Prosím, vrať se nám, babičko!