„Maminko, už vím, jak je to doopravdy s Ježíškem!“ vykřikl Jaroušek.

Povzdechla si, je to tady, tak končívá dětská nevinnost.

„To přece není možný, aby to stihnul všechno obletět, všechny děti, viď? Všem rozdat dárky za jedinej večer! Vědecky vyloučený!“

„Jediný vysvětlení je,“ zdvihl významně prstík „že používá časoprostorový kontinuum!“

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka