„Smím?“

Přikývla a on chytil její ruku do své dlaně.

„Fakt mohu?“

Usmála se a on položil druhou ruku na její lopatku. Ona mu svou položila na paži.

„Může se to na prvním rande?“

Vjel svou nohou mezi její stehna.

Rozpaky se rozplynuly v melodii waltzu, který spolu prvně tančili.

Poznámka: autor děkuje Lidmile Kábrtové za vhled z druhé strany.