„Babiteli!“ jeden z kardinálových spisovatelů na něj namířil namočený brk.

Hozené rukavice se nikdy nepromíjejí! Tasil.
Výpad!

„Nikdy to nenapíšeš!“

Výpad! Zásah!
Protivník se sesul k zemi.
Druhého minul. Za ním šli další.
Ocel řinčela.

„Mordéři, hnojokyde!“

Bojoval.
Výpad, další zásah.

* * *

Před ním leželo padesát mrtvých. Příběh šermíře napsaný kordem.

Poznámka: babitel – zženštilec, zbabělec, baba. Autorka děkuje Jaroslavu Krupkovi za konzultaci dobových nadávek.
Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.