POLICAJT: „Kam jste schoval peníze?“
TLUMOČNÍK: „Kam jste schoval peníze?“
ZLODĚJ: „Neřeknu.“
TLUMOČNÍK: „Neřekne.“

POLICAJT: „Když neřekneš, zavřeme tě, až zčernáš.“
TLUMOČNÍK: „Když neřekneš, zavřou tě, až zčernáš.“
ZLODĚJ: „Neřeknu.“
TLUMOČNÍK: „Neřekne.“

POLICAJT: „Když neřekneš, zastřelím tě.“
TLUMOČNÍK: „Když neřekneš, zastřelí tě.“
ZLODĚJ: “ V kuchyni pod podlahou.“
TLUMOČNÍK: „Neřekne.“