„Selí!“ Hlaholil stánkař do tiché ulice.

„Říká se zelí!“

Přísná paní! Asi učitelka. Odpověděl obvyklým asijským usmíváním a vzápětí se mu podařilo prodat jí ručníky. Sajimavé, pomyslel si.

„Kafijó!“

„Říká se ‚kar-fi-ol‘!“ Policistka. Džíny. Cistapadeposím.

A-chá!

Vyčkal, až se ulice zaplní a zahulákal: „Ce-si Ce-chum hophophop!“

Domů šel v balíku.

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.