„Julesi!“právník svíral hrst popsaných papírů.
Chlapec se pod stolem přikrčil.
„Myslíš, že tě tyhle slátaniny uživí? Nautilus, kapitán Nemo, nesmysly…“
Ticho.
„Julesi, jméno Verne zavazuje. Jen právničina znamená kariéru! Nebuď nezdárný chlapec!
Ticho.
„Jak chceš!“ k zemi se snášely papírové útržky.
Když otec odešel, chlapec všechny kousky papírů pečlivě sesbíral.

Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.