„Pamatujte si: levá je logická, pravá kreativní.“
Kolikrát jsem tuto větu za pět let vyslovila? A dnes se dovím, že psaní příběhu na padesát slov je svérázný trénink pravé mozkové hemisféry. Slova přece patří do levé! I když… Bez fantazie, asociací a vizualizací vlastně mohu napsat leda tak matematický vzorec.