Vaše veličenstva,

musím bohužel přiznat nezdar své výpravy. Místní obyvatelstvo – „indios“ – jsou barbaři mdlého rozumu bez víry v Boha. Země je chudá, bahnitá, bez koření. Ušetřím Vaše ctnostná Veličenstva popisu chorob, které si odtamtud naši námořníci přivezli. Další dobývání této země by proto bylo čirým bláznovstvím.

V pokoře

Cristobal Colón

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka