Starý mazák jim zkontroloval výstroj a zopakoval známé poučky.

  • Přicházejí ve vlnách.
  • Nespěchejte.
  • Počkejte, dokud neuvidíte bělma jejich očí.
  • Pozor, jsou chytří.
  • Když se nějaký mladý bude snažit prokličkovat, nechte ho, patrola se postará.

Rozvinuli rojnici.

Naposledy si zkusil nacvičené pohyby.

Vyhlédl si rychlý elegantní štíhlonohý kus.

„Revize jízdenek!“ vypálil.