„Kapitáne!“

„Co to je?“

„Sirény, pane.“

Stvoření, jež svým hlasem lákají námořníky do záhuby. Všichni muži stojí na palubě a strnule naslouchají jejich hlasům.

Kapitán sleduje posádku. Zemřeme jako mnoho statečných mužů před námi.

Najednou hlasy ustaly. Kapitánovi konečně seplo.

„Co je dnes za den?“

„První středa v měsíci, pane.“