„Studenti, máte poslední příležitost se pana šéfinspektora zeptat, než zazvoní.“

„Máte zbraň?“

„Ne, teď nosím oblek. Ale kdysi na ulici, v uniformě …“

„Zastřelil jste někoho?“

„Vlastně ne.“

„A použil jste někdy násilí?“

„Tedy, jednou jsem zadržel pachatele, když jsem ho… ehm… trefil vysílačkou.“

Zvonek se rozezněl do hrobového ticha.

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka