Devil_mediumPolaskal rukopis očima. Pergamen z oslí kůže, písmo duběnkovým inkoustem. Typické 13. století.

Na latinu byl nejlepší. Ten překlad nalezeného listu z Kodexu Gigas bude hračka.

Vyvolání ďábla.

Zaklínací formule byla ve verších, všechna slova stejným písmem.

Všechna? Zaostřil. Jedno se lišilo. Kazilo rým!

Opravil ho.

Teď je to správně.

Historické vysvětlivky (spoiler)
Hybris – řecký výraz označující smrtelnou pýchu, domýšlivost, aroganci, jež nutně vyvolá trest bohů. Lze chápat jako překročení mezí.

Kodex Gigas – největší evropský zachovaný rukopis, podle unikátního vyobrazení ďábla se mu říká i Ďáblova bible. Vznikl ve 13. století v rozmezí zhruba třiceti let. Záměrem autora bylo shrnout veškeré vědění té doby do jediného díla. Kodex je podle rukopisu, který je prakticky beze změny, dílem jediného člověka. Podle legendy měl za trest napsat knihu za jedinou noc mnich, ten však viděl, že to nedokáže zvládnout, a povolal proto na pomoc ďábla, který za něj knihu sepsal. Mnich pouze z vděčnosti přidal obrázek ďábla. Kniha obsahuje řadu zaklínadel, například pro vyléčení, ale žádná z nich není na vymítání ďábla. V knize však 8 listů chybí, byly vyříznuty. Neví se, kdo je odstranil, kdy, ani proč…

Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.