Ve škole bylo Adamovo příjmení terčem posměchu spolužáků, přestože stejné nosil i jeden známý a uznávaný herec.
Evě jméno také ztrpčovalo dětství. Babička jí chlácholila, že to jednou změní vdavky.

Potkali se spolu v porotě jisté gastronomické soutěže. Navzájem se představili a totálně tím odbourali sebe i kolegy:

„Pytlíková.“

„Polívka.“