Seděl a vzrušeně sledoval nekonečné řady droboučkých čísel, které ubíhaly na obrovském nástěnném displeji.

Teď!

Všechno se zastavilo a superpočítač ohlásil konec simulace. Obraz se rozzářil a uprostřed vířících barev spatřil pomalu tepat element nekonečnosti.

„Konečně,“ pomyslel si Bůh, „už mě není potřeba.“ Představil si, jaké to bude na rybách…

Pozn. autora: Inspirace Kunderovou Nesmrtelností a jeho vizí Boha jako programátora, který odešel od počítače a nechal ho běžet. Osvětluje mnohé.