Běžel nekonečnou chodbou a ona mu byla v patách. Prudce zabočil doleva a schoval se za těžký plyšový závěs. Pomalu otáčel hlavu a vtom ji uviděl přímo vedle sebe: zírala na něj, místo úst jen hluboký otvor. Vykřikl, a to ho probudilo. Rozsvítil.

Jeho nafukovací panna ležela klidně vedle něj.

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka