Tuhle práci mi seshora poslali za trest.

Úvodní šetření: Samec inteligentní, introspektivní, znaky habituální asocializace. Samice iniciativní, extravertní, vyšší SSI.

Záznam testu kompatibility: Oba teritoriální. Ona jeví zájem, opatrná kontaktní odezva.

Jestli se nesežerou navzájem, něco z toho vykřešu. Upravím dietu, nasadím hormony…

Telefon.

„Amor, slyšim. Chápu, šéfe, hned letím!“