Pan řídící ukázal dětem obrázek nového prezidenta Masaryka. Moc se jim líbil.
Pak je vyzval, ať otevřou slabikář na straně 17.
„Toto je starý Rakouský mocnář,“ informoval, „a toho teď všichni vytrhneme.“
Usmíval se při unizono zvuku trhaného papíru.

Tak přišla čeština o unikátní písmeno dříve vyučované na straně 18.