Atacama, radioteleskop, pondělí ráno

„Máme něco?“ Zeptala se Dr. Kohlrabi‑Rübe, vedoucí observatoře, asistenta.

Zapnul reproduktory. Zaznělo pisklavé staccato.

„Zase?“

„Pořád!“

Umřeme tu nudou, pomyslela si.

„Dešifroval jste to?“

„Nějaké radioamatéry?! Pfff! Ale…“

Zacvakal spínači: totéž staccato zpomalené, zbasované a pořádně nahlas.

„Jo!“

„Jo!“

„Hip-hop!“

„Hobluj!“


Mezitím v kosmu…
„–|•–|–••|–•––||•–••|•–|•–––|–•–|•–||•••–|•–•|•–|–•–•|••|––||•••|•||•••|•–•|–––|•••–|–•|•–|–||••–|–•–•|–|–•––|“

Poznámky: 1) Organizace ESO (Evropské jižní observatoře) má v poušti Atacama teleskopy a zabývá se „nasloucháním vesmíru“.

2) Morseovka: TADY LAJKA VRACIM SE SROVNAT UCTY

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.