Kdyby věděla, že to je minové pole, nevstoupila by.
Ale natáhla se pro růži rostoucí na jeho kraji.

První mina vybuchla v okamžiku, kdy se nešlo snadno vrátit.
Ohlušila ji.

Postupovala polem a miny jí řvaly pod nohama.
Pořádně slyšela až tu poslední.
Zněla úplně stejně jako hlas jejího muže.

Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.