Jekot minohledačky zvýšil napětí skupiny.
„Velký kruhový předmět,“ hlásil hledač, „železný hrnec s mincemi?“
Radost neznala mezí, nefalšovaná zlatá horečka.
Pověst o pokladu na zahradě se naplnila!
Nakonec vykopali jen zrezivělou obruč.
Zklamání!
Ticho přerušil sladkobolný povzdech jednoho z nich: obruč mu přikutálela vzpomínky z dětství prožitého na této zahradě…