Sociální pracovnice stáhla ústa do tenké čárky.

„A kde že jste ho nakonec našli?“

Pan Josef si odkašlal.

„V chrámu.“

„To mi chcete říct, že jste si celou cestu nevšimli, že vám chybí syn?“

„Eh.“

„Vždyť cesta z Jeruzaléma do Nazaretu je sto mil dlouhá! Co jste to za lidi?!“

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka