Řezník odložil maso a okamžik zvažoval jeho budoucí podobu. Pak nechal nůž prostupovat svazky svalů a vrstvami tuku a odhalovat divoké, temné, zneklidňující tvary. Nůž je oživoval, utišoval, uspořádával, dával jim rámec, smysl i poslání.
Vytvořil jeden plátek, pak druhý, zabalil je a podal zákaznici: „Budete si přát ještě někoho?“

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.