Kútiky úst padli strmo dole. Privinúť.
Brada sa smútkom samým chveje bezprestania. Utíšiť.
Nekonečne smutná ária privítala nový deň. Schovať si ťa. V slzavom údolí slaných očí číha hlad.

Na rannú kávu nie je čas, zdvíham sa. Zdvíham ťa. Ticho sťa by uťal. Keď moja láska plače, treba rýchlo zasiahnuť.