Dupnul na brzdu.

„Vidělas ten smrk? Jak vyčnívá nad okolní stromy? Někdy tam musíme vyrazit!“

* * * * *

„Sakra, proč jsme to odkládali!“ znovu klopýtla přes kořen. „Kdo to má najít!“

Konečně stála pod smrkem.

„Kam jsi to ještě chtěl? Na Křivoklát?“ řekla něžně.

Pak otevřela urnu a ke kořenům odsypala trochu popela.

Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.