„Zase jsi byl s tou svou milenkou?“ zeptala se mne hned po příchodu domů.

„Cože?“ Odkud to jen může vědět?

„Nezapírej! Řekl mi to Marek!“

Tak Marek! Ten parchant! Jak to jenom mohl zjistit? „Ten ví houby! Jenom tě proti mně štve!“
Přece mu to jeho žena na sebe nepráskla….