„Dělal jsem to pět dní…“

„V Knize je to psáno jinak. To nepřevezmu!“

„Všechno jsem už stvořil. Tak co?!“

„Třeba bod šest – člověk. To se moc nepovedl. Nebo ano?“

„Tak si to zkus, potmě!“

„To není moje věc, že nečteš zadání.“

„Co tím myslíš?“

„Bod dva. …jen čti.“

„Budiž světlo!“