Ležel v trávě.
***
„Budu zvířetem,“ pomyslela si. Děti neopouštějí svoje zvířátka.
***
Šla. Nepamatovala počátek svých časů. Měla mnoho jmen i různých podob.
Byla Odettou, malou mořskou vílou i Morganou Le Fay.
***
Pokud ji opustí i on, zemře.
***
„Kdo jsi?“ zeptal se malý princ. „Jsi moc hezká…“
„Jsem liška,“ řekla liška.

Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.