Nejdříve jsem opustil auto. A bylo to dost kvapem.

Pak jsem opustil ženu a děti, což se neobešlo bez pláče.

Nesmím zapomenout na psa: že opustím já jeho, jsem fakt nečekal.

Opuštění zaměstnání už asi nikoho nepřekvapí.

Finito. Mosty jsou strženy, není cesty zpět.

Proletět předním sklem není žádná prdel…