„Striptýz, striptýz,“ skandovali jednohlasně.

„Tak dobře,“ přikývla.

Vylezla na pódium a spokojeným zrakem zaznamenala dychtivé pohledy.
Sundala první pár střevíčků, druhý pár, třetí pár. Lascivně odhodila poslední dvě botky, smyslně zavrtěla zadečkem s žihadlem.

Její společníci ani nedýchali.

A jako vyvrcholení odhalila před užaslými zraky obrovské vnadné a pevné mandibuly.