„My… my se s maminkou nehádáme, nikdy.“ tvrdíval otec. Poté, co matka zemřela, o poznání hlasitěji.

Mnoho let po smrti obou probírám pozůstalost a nacházím nečekanou válku citátů.

Otec: Štastni ti, kdož zemřou první…

Matka: Neberte život příliš vážně, stejně z něj nevyváznete živí.

Otec (vyryto skrz několik stránek): Pche!

Autor Anna Bohuslavová
Lepší nevědět.